Posts Tagged ‘Festivals’

July – Important Days and Anushtanas

Hare Srinivasa,

Here are the Important days and Anushtanaas in the month of JULY 2018.  

Date        Day      Festival

09           Mon      Ekadasi (Yogini)  


 

11           Wed     Sri Vijayeendra Theerthara Aradhana


13            Fri       Amavasya


17           Tue      Dakshinayana Parva Kala | Punya kala from Sunrise time till 10:08 AM


23           Mon     Shayani Ekadasi | Chautrmasa Vratha Begins | Taptamudra Dharana | Shaka Vratha aarambha


24           Tue      Panchagavya Dwadasi

 


27           Fri       Chandra Grahana **

Chandra Grahana

** Sparsha – 11:54 PM | Madhya – 01:52 AM | Moksha – 03:49 AM (Bhojana to be taken before  02:52 PM on 27th July)  


—-  

|| Sri Krishnarpanamasthu ||

Advertisements

June – Important Days and Anushtanas

Hare Srinivasa,

Here are the Important days and Anushtanaas in the month of JUNE 2018.  

Date        Day      Festival

10           Sun      Ekadasi (Apara)  

13           Wed     Amavasya | Adhika Masa ends

17           Sun      Pushyarka Yoga

23           Sat       Bhageerathi Jayanthi **

24           Sun      Ekadasi (Nirjala)

27           Wed     Sri Sripadarajara Aradhana 

 

** Please chant this mantra — OM Namah Shivayai, Narayanyai, Dasa Harayai, Gangayai Namo Namah!! —-  

|| Sri Krishnarpanamasthu ||

May – Important Days and Anushtanas

Hare Srinivasa,

Here are the Important days and Anushtanaas in the month of MAY 2018.   

This slideshow requires JavaScript.

  

Date        Day      Festival 

11           Fri      Ekadasi (Apara)

15           Tue     Amavasya 

16           Wed    Adika Jyeshta Masa Aarambha | Apoopa Dhana Vishesha(33)

20           Sun     Pushyarka Yoga

25           Fri      Ekadasi (Padmini)  —-  

|| Sri Krishnarpanamasthu ||

April – Important Days and Anushtanas

Hare Srinivasa,

Here are the Important days and Anushtanaas in the month of APRIL 2018.  

Date        Day      Festival 

 

12           Thu     Ekadasi (Varuthini)

16           Mon     Amavasya 

18           Wed    Akshaya Tritiya | Sri Parasurama Jayanthi

26           Thu     Ekadasi (Mohini)  

28           Sat      Sri Narasimha Jayanthi | Sri Vedavyasa Jayanthi

 

—-  

|| Sri Krishnarpanamasthu ||

Important days in VILAMBI Nama Samvatsara

Here is a slide-show on the Auspicious days and Festivals/Anushtaana in VILAMBI Samvatsara.

|| Sri Krishnarpanamasthu ||

 

March – Important Days and Anushtanas

Hare Srinivasa,

Here are the Important days and Anushtanaas in the month of MARCH 2018.  

Date        Day      Festival 

03           Sat       Sri Sudheendra Theerthara Aradhana  

04           Sun      Sri Vadirajara Aradhane

05           Mon     Sri Vyasarajara Aradhane

13           Tue      Ekadasi (Papamochini)

14           Wed     Shravana Dwadasi Upavasa   |  Parane on 15th morning

17           Sat      Amavasya 

18           Sun      Yugadi | Vilambi Samvatsara Aarambha | Panchanga Shravana

25           Sun      Sri Rama Navami

27           Tue      Ekadasi (Kamada) | Harivasara till 7AM on Dwadasi(28-Mar) 

 

—-  

|| Sri Krishnarpanamasthu ||

February – Important Days and Anushtanas

Hare Srinivasa,

Here are the Important days and Anushtanaas in the month of FEBRUARY 2018.  

 

Date        Day      Festival

08           Thu     Sri Seetha Jayanthi


11           Sun      Ekadasi (Vijaya)


17           Sat     Sri Guru Rayara Pattabhisheka Dina


22           Thu    Sri Gurusarvabhoumara Vardhanti Utsava


26           Mon    Ekadasi (Amalaki)  


 —-  

|| Sri Krishnarpanamasthu ||